Tekstil Sektöründe ‘Endüstri 4.0’ Gelişmeleri

Tekstil Sektöründe ‘Endüstri 4.0’ Gelişmeleri

Tekstil endüstrisi, teknolojinin ve akımların gelişimi ve değişimi ile birlikte, kendi endüstri 4.0’ını oluşturmaya çabalıyor. Daha verimli pamuk üretimi, daha iyi iplik üretim tesisi, daha hızlı dokuma tezgâhları, daha az su kullanan ve enerji tasarrufu sağlayan boya tesisleri ve daha hızlı konfeksiyon üretimi. Bütün bu hedefler ışığında, artan çevre bilinci ile birlikte tekstil sektörü teknolojiye adapte olmaya çalışıyor. Tekstil tüketiminde yenilikçi yaklaşımlar, teknoloji ürünlerine kıyasla çok geç kabul görüyor. Yaşamı kolaylaştıran, sağlıklı, konforu artıran çevreci ürünlerin pazar içindeki yüzdesi halen çok düşük. Bu sebeple tekstil sektöründe nihai üründen ziyade, proseslerde daha fazla teknolojik yenilikleri görebiliyoruz.

Abartılı, fonksiyonel olmayan ürünlerin popüler olma şansı yok. Fazla inovatif görünen ürünler, tüketicinin ilgisini çekmeyecektir. Tekstil ve hazır giyim, moda akımlara göre hareket eder. Moda bazen çok fütüristlik görünür, bazen de yüzyıllar öncesine geri döner. Hazır giyim ve ev tekstilinde her zaman fonksiyonellik ve tasarım ön plana çıkacaktır. Ancak teknik tekstiller gibi, daha çok endüstriyel kullanım alanlarında kendine yer bulan tekstiller, kendilerine kalıcı yer bulma şansları yüksektir.

Tekstil baskı için endüstri transfer kağıdı yazıcısı

YAPAY ZEKANIN TEKSTİL SEKTÖRÜNDE KULLANIMI

Sürdürülebilir döngüsel ekonomi içinde, daha az kaynak kullanımıyla, daha çevreci ve daha ekonomik çözümler getirmek mümkün. Özellikle hazır giyim de kullanılan aksesuarların 3D yazıcılar ile hazırlanması, büyük marka ve mağaza zincirlerinin artık koleksiyon seçimlerine 3D illüstrasyonlar ile karar vermeleri ile yapay zekâ teknolojisini, ürün geliştirme ve üretim aşamasında daha fazla görmekteyiz. Artık tasarım firmaları, ürünlerini müşterilerine gerçeğe yakın holografik veya VR destekli sunumlarının ardından karar vermeleri durumunda gerçek numune üretimine geçmekteler. Hatta birçok ünlü marka mağaza zincirinin online satış mağazalarında gerçek fiziksel çekimlerinin yanı sıra, 3D yazılımlarla oluşturmuş oldukları görselleri kullandıklarını görmekteyiz.

Gelecekte tekstillerin kullanımı, tıpkı tarihte olduğu gibi ve halen bazı az gelişmiş ülkelerde görüldüğü gibi, farklı formlarda daha uzun süreli olacaktır. Yani bir çarşaf, geri dönüşüm sonucu bir gün t-shirt, daha sonra bir çorap ve nihayetinde ayakkabı tabanı olarak kullanımına devam edebilirsiniz. Pamuk tarlasından itibaren, tüketici tarafından kullanılan nihai ürünün tamamı geri dönüşüm ile döngüsel ekonominin içinde farklı formlarda tekrar karşımıza çıkacaktır. Günümüzde bunu yaşıyoruz, ancak bu yakın gelecekte, global olarak planlı ve programlı bir hal alacak ve öyle umuyoruz ki, bir gün ülke politikaları haline gelecektir.

ENDÜSTRİDE DUYARLIK VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ

İklim değişimi ve okyanus kirliliği duyarlı toplulukların öncelikli konusu haline gelmiştir. Bu konuda öncelikle üretiminde çok fazla doğal kaynak kullanan ve çevre üzerinde olumsuz etkisi görünen üretim yöntemlerini ve ürünleri değişime zorlayacaktır. Tekstil üretimi bu anlamda birçok endüstri üretim ve atığından daha az kirlilik yaratmaktadır. Son yıllarda endüstride gelişen duyarlılık ile, sürdürülebilir çevre politikalarına uygun üretim hızla artmaktadır. Tekstil üretimindeki en önemli sorun, sentetik malzemelerin toplanması ve geri dönüşümündeki zorlukları, pamuk üretimindeki su ihtiyacı, üretimde sürecindeki enerji ihtiyacı ve bu üretim sürecinin oluşturduğu kirli atıklardır. Her aşama ayrı ayrı çalışılıp, prosesler iyileştirilip geliştirilmelidir. Tüketici bilincinin artması ve sürdürülebilir bir tekstil üretiminin sağlanması için çok önemlidir. Neticede sürdürülebilir ekonominin de bir maliyeti var ve bu maliyetin karşılanması için herkes katkıda bulunmalıdır.

TEKSTİL VE MODADA DAVRANIŞLAR

Tekstil ve moda, hem yerel hem de evrensel akımlara göre şekillenmektedir. Global iletişim sayesinde artık dünyanın bir ucunda gelişen bir akım etkisini neredeyse hemen dünyanın başka bir ucunda gösterebiliyor. Davranışlar, etkisini hızlı şekilde tasarımda gösterebiliyor. Bir sosyal medya fenomeninin bir paylaşımı ile dünya da bir anda tepki verebiliyor. Bu inanılmaz hızlı ağın bütünü ile birlikte, moda ve trendler şekilleniyor ve çok kısa süre içinde giyilebilir hale gelebiliyor. Kararların ve üretimin hızlanması, bizim bu mega ağ sayesinde oluşan tasarımları çok kısa süre içinde online satışta ve mağaza vitrinlerinde görmemizi sağlıyor.

işçi kumaşları tekstil fabrikasında kontrol ediyor

tekstil fabrikasında kumaş kontrolü

 

Tekstil mühendisliği teknolojisi, 19. yy. da gerçekleşen endüstri devriminden itibaren sürekli gelişmektedir. Teknoloji üreticisi firmalar, 4 yılda bir gerçekleşen ITMA fuarında önemli teknolojik yenilikleri hazırlayıp sunmaktadırlar. Tekstil teknolojisinde, temel olarak rekabetinde tetiklediği gelişim daha çok hız ve verimlilik üzerinedir. Bunu son yıllarda en somut örneğini, konvansiyonel rotasyon ve pano baskı yönteminden, büyük hızla dijital baskıya geçiş aşamasında görüyoruz. Dijital baskı sayesinde şablonsuz çok daha hızlı ve neredeyse sınırsız renk imkanları ile çok daha az miktarda üretim yapılma imkanı doğmuştur. Bu teknolojik gelişme, hızlı değişime ihtiyaç duyan hazır giyim sektörüne, ciddi bir ivme sağlamıştır. Dijital baskı teknolojisinin henüz alması gereken uzun yollar var. Bunun gibi, boya, konfeksiyon gibi birçok alanda sunulan yeni teknolojiler pahalı olmalarından dolayı, daha önlerinde önemli yollar olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu yeni teknolojilerin endüstride kullanılmaya başlaması ile birlikte, teknolojinin optimize edilmesi de hızlanmaktadır. Heyecan verici bu gelişmeler sayesinde çeşitlilik artmakta ve çevreye daha az tahribat oluşmaktadır.

Yazar: İsa DAL, Evteks CEO’su