Tekstil Endüstrisinde Çevresel Boyutlar: Ekolojik Tehlikeler ve Çözüm Yolları

Tekstil endüstrisinin çevresel etkileri ve çözümleri üzerine bir araştırma

Birçok kirlilik yaratan sanayi arasında tekstil, gürültü, hava ve atık su üzerindeki etkisi bakımından daha büyük bir paya sahiptir. Bu nedenle, tekstillerin çeşitli işlemleri ile ilişkili çevresel tehlikeleri incelemek faydalıdır. Bu yazıda gürültü ve havadan kaynaklanan kirlilik tartışılmaktadır. İlgili alanlar ve uygun düzeltme prosedürleri de dikkate alınmaktadır.

Ekolojik bozulma, ekimden nihai ürünün bitirilmesine kadar doğal lifte gerçekleşir. Belirgin parametreler ve olası düzeltici önlemler paketi vurgulanmıştır. Sentetik elyaf endüstrisi çevre kirliliğine bir istisna değildir ve bu nedenle çeşitli kirlilik yaratan faaliyetlere dikkat çekilmektedir. Bu yazıda çeşitli tekstil atıklarının yönetimi de belirtilmiştir.

Environmental Aspects in Textile Industry: Ecological Hazards and Remedial Measures