1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında:

İşbu “Genel Aydınlatma Metni”, EVTEKS TEKSTİL LTD.ŞTİ. (“EVTEKS TEKSTİL”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve aşağıdaki hususlarda onayınızı almak amacıyla sunulmaktadır.

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.

Çalışanlarımızın kişisel verileriyle ilgili bilgilendirme Personel İçin Aydınlatma Metni ile sağlanmaktadır.

 1. Aldığımız Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçlarımız:

EVTEKS TEKSTİL, web siteleri (www.evteks.com.tr ve www.online.evteks.com.tr  ) ve bu aydınlatma metninde yer verilen diğer kanallar vasıtasıyla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi, yine bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak işlemektedir. EVTEKS TEKSTİL,  açık adresi Menderes Bulvarı 15, 20030 MerkezEfendi, Denizli /TÜRKİYE ve vergi numarası Gökpınar Vergi Dairesi – Vergi No: 3830085889’dir. KVKK açısından Şirketimiz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir.

EVTEKS TEKSTİL’e ait web sitelerini ziyaret ettiğinizde ve/veya EVTEKS TEKSTİL ile kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçları kapsamında kullanılmak üzere paylaştığınızda, bu aydınlatma metninde ve web sitemizde yer alan gizlilik politikasında yer alan hükümler konusunda bilgilendirilmiş kabul edilirsiniz.

EVTEKS TEKSTİL olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Ticari İleti Yönetmeliği ve bunlarla sınırlı olmaksızın faaliyetlerimizle ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve şirket faaliyetlerimizi sürdürebilmek adına yaptığımız işlemlerde kişisel verileri topluyoruz.

 1. Müşterilerimizden Toplanan Kişisel Veriler: Adı-soyadı, e-posta adresi, adresi, telefon no, şirketimizi ziyareti halinde güvenlik kamerası görüntüleri, fuar vb etkinliklerde çekilmesi halinde fotoğraf vb veriler.
 2. Online Alışveriş Platformlarındaki Sanal Mağazalarımızda Toplanan Kişisel Veriler: Adı-soyadı, teslimat adresi.
 3. online.evteks.com.tr Sitesinden Yapılan Satışlarda Toplanan Kişisel Veriler:  Adı-soyadı, teslimat ve fatura adresi, telefon no, Banka Hesap No (Bankadan havale / eft olması halinde), Kredi kartı no bilgisi, uygulanan Easygo güvenli ödeme yöntemi sayesinde görüntülenemez ve kaydedilemez.
 4. Tedarikçilerimizden Topladığımız Kişisel Veriler: Ürün veya hizmet satın alma sürecinde, tedarikçi yetkilisi ve çalışanlarının adı-soyadı, iletişim bilgileri (Telefon, e-posta), hizmetin niteliğine göre hizmeti sunan tedarikçi personelinin diğer kişisel verileri, şirketimizi ziyareti halinde güvenlik kamerası görüntüleri vb
 5. İş Başvurusu Yapan Çalışan Adaylarından Topladığımız Kişisel Veriler: Kimlik, iletişim, mesleki deneyim (Öğrenim, eğitim ve çalışma geçmişi), adli sicil kaydı, referansların kimlik ve iletişim verileri, uyruk, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, medeni durum, askerlik durumu, sağlık / engellilik durumu vb. Aday, kendi sunduğu özgeçmişinde, şirketimiz tarafından talep edilmeyen başka kişisel verilerini de paylaşmış olabilir, bu veriler EVTEKS TEKSTİL tarafından kullanılmaz, işlenmez, aktarılmaz.
 6. Diğer: İş faaliyetlerinin yürütümü sırasında temas edilen diğer taraflardan alınan adı-soyadı, iletişim bilgileri vb.
 7. Tüm Ziyaretçiler: Covid-19 salgını döneminde, işyerine giriş yapan tüm kişilerin vücut sıcaklığı ölçüm verileri ve HES kodu sorgulama ile erişilen risk durumu

 

İşleme Amaçlarımız: (VERBİS kaydımızda kategorik bazda tümü mevcuttur)

      Aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla, işleme amaçlarımız:

 1. Mevzuatta düzenlenen hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları kullanmak
 2. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve doğru teklifi sunabilmek
 3. Müşterilerle iletişimi geliştirmek ve daha etkin ve kaliteli hizmet sunabilmek
 4. Pazarlama ve satış süreçlerini yürütülebilmek
 5. Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek
 6. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek
 7. Faturalandırma ve tahsilatı yapmak
 8. İşe başvuru süreçlerini yönetmek ve adayı değerlendirmek (İş başvurusu yapan adaylar için)
 9. Satın alma süreçlerini yürütmek (Tedarikçiler için)
 10. İş süreçlerimizi yürütebilmek (Diğer taraflar)
 11. Ticari ileti izni veren müşterilerimize tanımlanan kanallar yoluyla mesaj iletmek,
 12. Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek
 13. Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek
 14. Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak.

Bu kişisel veriler; EVTEKS TEKSTİL olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda imha edilecek veya anonimleştirilerek kullanılacaktır.

 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Yollarla Topluyoruz:

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında ve kanuni yükümlülüklerin ve hizmet şartlarının yerine getirebilmesi amacıyla toplanır.

EVTEKS TEKSTİL’e doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler: İletmiş olduğunuz tüm bilgi ve belge, teklif talepleri, sözleşmeler, siparişler, iş başvuru formu veya özgeçmişler vb.

İş süreçlerinin yürütümü sırasında toplanan kişisel veriler:  Yazışmalar, e-posta yazışmaları, telefonla veya yüz yüze görüşmeler vb

Fuarlarda toplanan kişisel veriler: Sektörel fuar organizasyonlarındaki görüşmelerde toplanan bilgi ve belgeler

EVTEKS TEKSTİL’e yaptığınız ziyaretlerde toplanan kişisel veriler: Güvenlik girişinden itibaren, güvenlik kamerası işareti bulunan alanlarda, güvenlik kamerası ile çekilen görüntüler, kullanılması halinde wifi bağlantısı yoluyla IP No vb kaydedilmektedir. Covid-19 salgını döneminde, işyerine giren tüm kişilerin (Personel, ziyaretçi, müşteri, tedarikçi vb) dijital termometre ile vücut sıcaklığı ölçümü, HES kodu sorgulama .

www.online.evteks.com.tr’ye yapılan ziyaretlerde toplanan kişisel veriler: Siparişin tamamlanması için gereken veriler.

Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla topladığımız kişisel veriler: Yasal şartlara uygun olmak kaydıyla www.evteks.com.tr ve www.online.evteks.com.tr  aracılığı ile otomatik yollarla

www.evteks.com.tr adresinde yer alan iletişim formu ile toplanan kişisel veriler: Kimlik, iletişim.

 1. Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz:

EVTEKS TEKSTİL, söz konusu kişisel verilerinizi, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla ilgili taraflarla paylaşabilir ve aktarabilir. Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen işlenme ve paylaşım amaçları haricinde veya açık rızanız olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Elektronik ortamda tutulan kişisel verileriniz, şirketimizin sunucu ve veri depolama ünitelerine (yurtiçi) aktarılır.

Çalışan adaylarının iş başvuru formları, web sitemiz aracılığı ile ilettikleri bilgileri veya elden / e-posta ile gönderdikleri özgeçmişleri, açık rızası olmaksızın başka kişi ve kuruluşlara aktarılmaz.

Müşterilerimize ticari ileti gönderilebilmesi amacıyla (SMS, e-posta vb), web sitesi yoluyla, yüz yüze görüşmeler ya da fuar ziyaretleri sırasında ıslak imza ile veya satış sözleşmeleri yoluyla alınan iletişim izinleri Ticaret Bakanlığı ve TOBB tarafından kurulmuş olan İleti Yönetim Sistemi’ne (www.iys.org.tr ) aktarılır. İleti almak istemeyen müşterilerimiz, ileti içerisinde yer alan iptal etme seçeneklerini veya doğrudan iys.org.tr’yi kullanarak verdikleri izinleri kaldırabilirler.

Diğer taraflardan toplanan kişisel veriler, işleme amacı doğrultusunda aktarımı gerekiyorsa, açık rızayı gerektiren hallerde veri sahibinin açık rızasını alarak veya kanuni gereklilik ya da açık rıza dışı işleme şartı gereği olarak yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara aktarılabilir.

 1. Veri Sahibinin (İlgili Kişinin) Hakları

KVKK gereğince, veri sahibi olarak, kişisel verilerinizin:

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme
 • İşlendiyse bilgi talep etme
 • İşlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurtiçi veya dışında aktarıldığı üçüncü tarafları bilme
 • Eksik ya da yanlış işlenmişse veya değişmişse, düzeltilmesini talep etme
 • KVKK Madde 7 çerçevesinde, silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Aktarıldığı üçüncü kişilerden de yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
 • Münhasıran otomatik sistemlerle analiz edilmesi nedeniyle aleyhte bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • KVKK’ya aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır. Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren e-postanız ile Şirketimizin [email protected]    adresine gönderebilir, başvurunuzu noter kanalıyla göndererek yapabilirsiniz veya www.evteks.com.tr  web sitemizde bulunan başvuru formu (Kişisel Veriler İçin Talep ve Değerlendirme Formu) yoluyla iletebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Bizimle İletişime Geçin: Genel Aydınlatma Metni veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, bize Menderes Bulvarı 15, 20030 Merkezefendi, Denizli /TÜRKİYE  adresinden veya +90 258 371 88 15 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

6.Yürürlük ve Değişiklikler

Bu aydınlatma metni,02.12.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Kanunda veya Kişisel Veri Envanteri’nde değişiklikler olması halinde, revizyon numarası ve tarihi değiştirilerek, paydaşlara yeniden bilgilendirme yapılacaktır.