CSR

Dünyada çoğu insan kullandıkları ürünleri, artık dünyanın daha iyi bir yer olmasını sağlayabilecek markalardan almak istemektedir. Sürdürülebilir tüketimin önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır.  Bunun yanında çalışanlar, sosyal sorumluluğa önem veren iş yerlerinde çalışmayı tercih etmektedir. Bu yüzden şirketlerin hem dünyanın ve insanlığın geleceği hem de daha başarılı olabilmeleri adına bu tür konulara önem vermeleri gerektiği için CSR stratejilerini takip etmeleri büyük yarar sağlayacaktır. CSR’ın dört alanı vardır. Bunlar hayırsever sorumluluk, çevresel sorumluluk, etik sorumluluk ve ekonomik sorumluluktur.

Bizler Evteks olarak CSR’ı benimsemekteyiz. Bu bağlamda çevremizi korumak adına geri dönüşümlü ürünler kullanarak ve atıkları geri dönüştürerek atık yönetimi yapmak ve en aza indirmek, enerjiyi verimli kullanmak gibi çevremize zarar verebilecek durumları ortadan kaldırmak amacımızdır. Aynı zamanda bu konularda çalışanları eğitmek bizim için büyük önem taşır. Özellikle spor alanında sponsor olarak insan sağlığı açısından sporun önemini vurgulamak adına faaliyetlerimizi sürdürmekle beraber insan sağlığına katkı sağlayacak ürünler geliştirmekteyiz. Ürettiğimiz çoğu ürünlerin üretiminde gerekli malzemeleri alırken yerel işletmeleri tercih ederek ülke ekonomisine katkı sağlamaya önem vermekle birlikte müşterilerimize adil fiyatlandırma yapma konusunda dikkat etmekteyiz. Ayrıca çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği, iş yerinde güvenlik, iş haklarına saygı vb. konulara dikkat ederek çalışanların huzurlu bir ortamda çalışmalarını sağlamaktayız. Bu konulara dikkat ederek hem çalışanları, hem müşterileri memnun etmek aynı zamanda dünyamızı güzelleştirmek en temel isteğimizdir.